Na poti odraščanja se otroci in mladostniki pogosto srečujejo s številnimi izzivi, težavami in stiskami, ki jih vedno ne uspejo razrešiti s pomočjo staršev in znotraj družinskega okolja.

Kljub ljubezni in skrbi, ter najboljšim željam za svojega otroka, morda kdaj starši ne znamo ali ne zmoremo nuditi ustrezne pomoči, morda potrebujemo pomoč tudi sami. Poiskati pomoč za lastne težave ali za težave naših dragih, govori o naši senzibilnosti za posameznika, za medsebojne odnose, in o pripravljenosti, da želimo sebi in drugim, le najboljše.

Danes so otroci in mladostniki pogosteje v večji meri izpostavljeni tveganjem, zato potrebujejo dodatna znanja in veščine za ustrezno ravnanje. Potrebujejo pomoč in podporo pri tem, da izdelajo življenjsko strategijo, ki jih ne bo zgolj obvarovala, temveč jim tudi omogočila, da razvijejo lastne potenciale, dosežejo želene cilje in se aktualizirajo kot odgovorne in zdrave osebe.

Otrokovo in mladostnikovo destruktivno vedenje je praviloma obsojano, kritizirano in tudi sankcionirano, vendar pa, v kolikor bi bili ti poskusi prevzgoje učinkoviti, se jih ne bi bilo potrebno posluževati znova in znova, in z njimi ne bi poškodovali tako pomembnega odnosa kot je odnos starš – otrok.

Ravnanja naših otrok je potrebno razumeti kot namenska, kot vedenja s katerimi želijo omiliti frustracijo in doseči želeno, pa se praviloma z izbranim načinom od tega oddaljujejo, saj izbire niso najboljše, morda so celo škodljive. V prizadevanju, da otrok destruktivna vedenja nadomesti z ustreznejšimi, učinkovitejšimi, mu nudimo pomoč pri tem, da razvije nove, učinkovitejše pristope, nove podobe in izbire, s katerimi bo v odnosu z drugimi, bolj zadovoljen s seboj in svojimi ravnanji, ki ga bodo dejansko približevala cilju, ki ga zasleduje.

Svetovanje otroku ali mladostniku poteka na varen in zaupen način, tako kot pri delu z odraslimi smo tudi pri delu z otroki zavezani k molčečnosti in varovanju osebnih podatkov ter celotnega svetovalno – terapevtskega dela s klientom. Otrok je deležen strokovne pomoči izven šolskega prostora, zato ni izpostavljen morebitnemu stigmatiziranju, temveč dela na sebi v varnem in zaupnem okolju. Svetovalno delo se lahko izvaja individualno z otrokom, priporočljivo pa je, da se v proces pomoči vključita tudi otrokova starša. Otrokom in mladostnikom nudim pomoč tudi s sprostitvenimi tehnikami – v primeru nespečnosti, strahov, treme pred šolskimi testi, nastopi in v drugih primerih psihične obremenjenosti.

Online svetovanje in psihoterapija
– ko iz kateregakoli razloga osebni obisk ni mogoč, je na voljo pogovor na daljavo.