Psihoterapija je proces, ki posamezniku omogoča, da varno in učinkovito predela osebne težave in spremeni svoja prepričanja in ravnanja ter izboljša svoje počutje. Psihoterapija pomeni znanje in strategije za izboljšanje in ohranjanje duševnega zdravja. Omogoča nam, da se naučimo, kako učinkovito upravljati s svojim življenjem, kako izbrati bolj zadovoljive odločitve in razviti moč za premagovanje stresa in težav v življenju.

Svetovalni oz. psihoterapevtski proces klientu omogoča, da odkrije, kaj dejansko želi, kaj v sedanjosti počne, da bi dosegel želene cilje, da razvije načrt, kako bo v prihodnosti bolje potešil svoje potrebe, vzpostavljal in ohranjal zadovoljujoče odnose, in da s samopresojo spremlja svoje napredovanje.

Merila za duševno zdravje so ugodna človekova notranja psihična stanja, dobri medosebni odnosi, razumevanje in sprejemanje drugačnosti, uspešnost pri delu in drugih dejavnostih,
ki jih opravljamo.

Pri obvladovanju svojega življenja, pri soočanju z različnimi nalogami, obremenitvami in težavami včasih potrebujemo pomoč, da ponovno prevzamemo nadzor nad svojim življenjem in zaživimo bolj radostno in izpolnjeno.

S pomočjo psihoterapije lahko:

– napredujete v osebnostni rasti
– izboljšate samozavest, samopodobo in samovrednotenje
– premagate občutke strahu, tesnobe oz. anksioznosti
– odpravite panične napade
– omilite ali odpravite depresijo in občutke nemoči
– premagate obsesivno-kompulzivne motnje
– omilite ali odpravite psihosomatska obolenja
– predelate travmatične dogodke iz otroštva (telesno, psihično in spolno nasilje, zlorabe, zanemarjenje, neustrezni medsebojni odnosi …)
– predelate stresne dogodke v odrasli dobi (prometna nezgoda, napad, ogroženost …)
– odpravite pomanjkanje volje, motivacije ali izgubo smisla v življenju
– odpravite pomanjkanje koncentracije in zmanjšane pozornost
– predelate bolečo izgubo (smrt, ločitev …)
– odpravite težave v medosebnih odnosih
– odpravite težave v partnerskih odnosih
– izboljšate kvaliteto odnosov, dosežete zadovoljstvo
– zmanjšate ali odpravite stres v zasebnem ali delovnem okolju
– odpravite kronično utrujenost, preobremenjenost, izgorelost
– odpravite motnje spanja
– odpravite negativna čustva, nevzdržnost občutkov sramu ali krivde
– odpravite neprijetne občutke zamere, jeze in agresivnosti
– se osvobodite fobij
– prenehate s samopoškodovanjem
– premagate nekemične oblike zasvojenosti
– odpravite težave pri vzgoji otrok in mladostnikov oz. pomagate otroku, da se lažje sooči z izzivi in doseže uspeh
– razvijete ustreznejše vzgojne pristope

Na uvodnem srečanju vam bom predstavila način dela, pogovorili se bomo o težavah, vaših željah in potrebah, o pričakovanjih. Skupaj bomo opredelili želene cilje in zasnovali pristop k njihovemu doseganju. To je tudi priložnost, da postavite vprašanja, razrešite dileme, strahove in vse tisto, kar vam morda preprečuje, da bi storili nekaj zase in izboljšali svoje življenje.

Psihoterapevtski proces poteka na varen in zaupen način, ki vam omogoča, da s pomočjo terapevta opravite samopresojo, pridete do uvidov, osebno napredujete, obenem pa usvajate znanje in strategije, ki jih boste lahko samostojno uporabili in v svoje življenje vnesli nove poglede, nove aktivnosti in zaživeli bolj zadovoljujoče.

Izvajam individualno, partnersko in družinsko terapijo.

Pri izvajanju psihoterapevtskega dela smo terapevti zavezani ravnati etično in odgovorno – tako v odnosu do sebe, psihoterapevtske stroke in vseh, s katerimi vstopamo v psihoterapevtski odnos. Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo si lahko v celoti preberete tukaj.

Online svetovanje in psihoterapija
– ko iz kateregakoli razloga osebni obisk ni mogoč, je na voljo pogovor na daljavo.