ZASEBNA PSIHOTERAPEVTSKA PRAKSA
DR. NEVENKA PODGORNIK

Zdravje je veliko več kot odsotnost bolezni,
izpolnjeno življenje pa mnogo več
kot odsotnost velikih težav.

Prijazno pozdravljeni in lepo vabljeni, da v zaupnem in varnem procesu, na podporen, empatičen in opogumljajoč način, s strokovnim in z učinkovitim pristopom, naredite spremembo, dosežete želene cilje in ustvarite izpolnjeno in zadovoljno življenje.

Poleg vstopa v psihoterapevtski proces pomoči, vas vabim tudi k ogledu vsebin – Posnetki, ki vam omogočajo, da si lahko v določeni situaciji pomagate sami doma, ali pa jih dopolnjujete vzporedno s psihoterapevtskim delom na sebi.

Z najlepišimi željami,
Dr. Nevenka Podgornik, certificirana psihoterapevtka

Po strokovno izobrazbenem profilu sem psihoterapevtka. Opravila sem desetletni psihoterapevtski študij realitetne terapije in pri European Association for Psychotherapy (EAP) pridobila Evropsko diplomo iz psihoterapije.

Iz psihoterapevtske znanosti sem doktorirala z disertacijo Utemeljenost realitetne psihoterapevtske doktrine z antropološko-sociološke perspektive.

Kot univerzitetna profesorica predavam na študijskih programih s področja psihologije, psihoterapije in psihosocialnega svetovanja.

Raziskovalno se ukvarjam s proučevanjem področja svetovalno-terapevtskega dela, psihoterapije in njenih antropoloških temeljev, z vprašanji odnosov, psihičnih stisk posameznika, partnerskega odnosa, težav v duševnem zdravju in težav v odraščanju oz. izzivov vzgojnih pristopov.

S svetovalno-terapevtskim delom imam več kot dvajsetletne izkušnje. Pri delu kombiniram različne psihoterapevtske smeri in tehnike, zlasti s področja kognitivno vedenjske terapije.

Kot supervizorka z licenco izvajam supervizijo za svetovalce in psihoterapevte, organizacije in društva.

Sem avtorica in soavtorica več znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij.

Vpisana sem v register psihoterapevtov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in v imenik supervizorjev Socialne zbornice Slovenije in sem članica Društva za realitetno terapijo Slovenije ter European Association for Psychotherapy.

Online svetovanje in psihoterapija
– ko iz kateregakoli razloga osebni obisk ni mogoč, je na voljo pogovor na daljavo.